Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:

• Παρακολούθηση Ημερίδας
• Συνεδριακό υλικό
• Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση της Ημερίδας
• Παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου υλικού μετά το πέρας της Ημερίδας
• Διάλειμμα καφέ και γεύμα

Σημειώσεις:

H προεγγραφή είναι απαραίτητη.

ΕγγραφΗ
Free

Ειδικευμένοι Δωρεάν
Ειδικευόμενοι Δωρεάν
Φοιτητές Δωρεάν
Νοσηλευτές Δωρεάν
Νοσηλεύτριες Δωρεάν

Book Now