Πρόεδρος

Πέτρος Σφηκάκης

 

Μέλη

Γρηγόριος Καλτσάς

Ευανθία Κασσή

Αλέξανδρος Κόκκινος

Μαρία-Χριστίνα Κυρτσώνη

Ευάγγελος Λυμπερόπουλος

Κωνσταντίνος Μακρυλάκης 

Μαρία Τεκτονίδου

Νικόλαος Τεντολούρης

Αντώνιος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Φραγκούλης